Заявка участі у конкурсі

стартапів у сфері медицини та охорони здоров’я
Джерело інновацій

Назва стартап-проекту

Вкажіть коротку назву вашого проекту

200

Автор проекту

Вкажіть назву юридичної особи / ПІБ фізичної особи – автора проекту

Мобільний телефон

Адреса місцезнаходження

Вкажіть область, місто або селище, де ви фактично проживаєте/зареєстровано вашу компанію

Електронна пошта

Вкажіть вашу електронну пошту

Веб-сторінка, сторінка у соціальних мережах

Вкажіть веб-сайт проекту, сторінку проекту / автора проекту в соціальних мережах Facebook/Instagram/LinkenIn

Відеопрезентація проекту

Завантажте відеопрезентацію вашого проекту українською та англійською мовами на youtube (тривалістю до 2-х хвилин кожне) та зазначте посилання на відео у цьому полі

(Ua) (En)

Пітч-презентація проекту

Це поле для презентації вашого проекту чи розробки. Завантажте презентацію в форматі PowerPoint чи PDF українською та англійською мовами розміром до 5 МБ. Рекомендований обсяг презентації: 10 - 14 слайдів

Мета участі у конкурсі

Оберіть мету участі у конкурсі (вкажіть один або декілька пунктів)

Команда проекту

Вкажіть ПІБ учасників, роль у проекті, спеціалізацію, досвід роботи за фахом, наукові звання та ступені. Досвід роботи разом і сильні сторони команди, що дозволять успішно реалізувати та комерціалізувати проект. Досвід участі команди в акселераційних програмах

1000

Суть проекту

Коротко опишіть ваш проект: яку важливу «нерозв’язану» медичну проблему вирішує проект та яким чином продукт здатний поліпшити методи профілактики, лікування, діагностики хвороб, покращити медичну допомогу та продовжити тривалість життя населення, підвищити якість охорони здоров’я. Який очікуваний вплив від впровадження проекту?

1000

Інноваційність

Вкажіть, в чому полягає інноваційність та унікальність проекту у порівнянні з існуючими прототипами чи вже існуючими стартапами, як в Україні так і світі

500

Стадія готовності

Оберіть мету участі у конкурсі (вкажіть один пунктів)

Ринок

Опишіть цільову аудиторію та розмір цільового ринку в Україні та світі. Чому продукт буде затребуваний на ринку, який очікуваний попит та потенціал масштабування продукту на світовому ринку. Аналіз існуючих та потенційних конкурентів

500

Технологія

Опишіть технологію створення продукту. Як захищено права на інтелектуальну власність (винахід, корисна модель, промисловий зразок, знак для товарів, послуг, авторське право тощо). Вкажіть тип і номер документа, який захищає права на інтелектуальну власність. У разі відсутності прав інтелектуальної власності - яким є потенціал продукту для нової заявки на патент. Чи сертифіковано вашу розробку в Україні чи інших країнах? Якщо так – зазначте номер сертифікату

500

Стратегія

Опишіть бізнес-модель проекту, стратегію виходу на ринок та план комерціалізації. На чому буде заробляти проект, наявність поточної клієнтської бази, каналів продажів та доходів. Вкажіть термін реалізації проекту

1000

Фінансування

Скільки коштів вже інвестовано в проект - власних та залучених. Яка сума інвестицій необхідна для закінчення розробки та впровадження продукту. На що будуть використані залучені кошти

500

Завантажте фінансову модель вашого проекту

Додаткові документи

Просимо надати такі документи (за наявності):

Про право інтелектуальної власності на розробку / продукт

Про реєстрацію юридичної особи